Front Zachodni (rosyjski)

Front Zachodni - dowództwo frontu sformowano w środku sierpniu 1915 na bazie Frontu Północno-Zachodniego. Rozformowano na początku 1918.Naczelni dowódcy Frontu:Skład Frontu: